Sikker datasletting

Vi sørger for sikker datasletting, ingen skal se inn i dine eller selskapets private data.

Vi forstår risikoen alle selskaper, små som store, har med sitt datainnhold, på ulike lagringsmedium, og det er derfor sikker sletting har høy prioritet hos oss. Vi benytter Blackbelt Defence, ett anerkjent akkreditert sletteverktøy, som leverer etter standardene fra; ADISA, GSMA, NIST, CESG og FCS. Alle lagringsmedium, som mobiltelefoner, nettbrett eller datamaskiner, gjennomgår en sletteprosess hos oss, der hver fullførte prosess dokumenteres med ett elektronisk sertifikat. Prosessen krever ingen menneskelig innsyn, og er helmaskinell.

Kritiske faktorer:

  • Informasjon på avveie.
  • Sikkerhetsstandard NIST.
  • Slettesertifikat pr serienummer.

1. Produktet leveres inn i egnet sikker emballasje.

Vi anbefaler alle våre kunder om å emballere produktet forsvarlig. Verdien ligger ofte i kosmetisk skikk, og skader i transport vil redusere endelig verdi av produktet.

2. Vårt team sletter produktet.

Vårt team er spesialister innen datasletting, og er trent til å utøve forsiktighet ved håndtering av lagringsmedium med innhold. Alle produkter blir isolert frem til sletteprosessen er gjennomført via akkreditert slettesystemet, BlackBelt Defence. 

3. Elektronisk sertifikat.

Alle produkter som prosesseres via vårt sletteteam, får ett dedikert sertifikat med unik ID, serienummer, type slettekategori, tidspunkt for sletting og endelig slettestatus.

4. Motta endelig restverdi.

Vi leverer våre slettetjenester både med og uten restverdihåndtering. Å velge vår tjeneste RVD-total gir deg innhenting av utstyr, sikker datasletting, hygiene håndtering, og endelig utkjøp av dine produkter.

10 Tips 1

Tilstand

Produktene er gradert basert på utseende. Extndit sikrer at produktet har bestått en grundig kvalitetskontroll slik at det fungerer som den skal.