RVD-håndtering

Resterende verdi. Vi hjelper deg å realisere restverdien av deres IT produkt.

1. Du sender oss informasjon om IT-produktene.

Vår RVD tjeneste gir deg en tentativ verdi, før du sender produktene inn til oss. Den tentative verdien har ett utgangspunkt i ett fullt fungerende produkt, uten skader.

2. Produktene sendes inn til oss for sjekk.

Så snart produktene er hos oss, vil vi starte med en graderingsprosess. Her sjekker vi:

  • Den kosmetiske tilstanden.
  • Funksjonstest av hvert enkelt produktet.
  • Eventuelle låser, som iClould lock, Google Lock eller MDM-tilknytning.

3. Motta endelig restverdi.

Produktene sammenstilles i en egen rapport, der du vil se verdien av hvert unike produkt, samt hvilken gradering produktet endte opp med. Verdien kan realiseres ved å subsidiere ett innkjøp av nye telefoner eller som en ordinær salgstransaksjon.

4. RVD-Total.

Kunder som bestiller RVD-Total vil også få tilsendt elektronisk slettesertifikat i CSV-fil.

Rvd Kjekt A Vite

Tilstand

Produktene er gradert basert på utseende. Extndit sikrer at produktet har bestått en grundig kvalitetskontroll slik at det fungerer som den skal.