Returinfo

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Når jeg blir jeg refundert?

Tilbakeføring av kjøpesum avhenger av betalingsmetoden du valgte for å betale for ordren.

Klarna faktura
Valgte du å betale med faktura fra klarna og vi behandler din retur innenfor 30 dager fra kjøpstidpunktet, vil varen(e) bli kreditert fakturaen. Klarna sender så en oppdatert faktura til deg på e-post. Returnerer du alle varene på ordren, vil hele fakturaen bli kreditert. Returnerer du varer etter at faktura har forfalt, må du betalte fakturaen. Klarna vil da ta kontakt med deg for å få ditt kontonummer for tilbakeføring av innbetalt beløp.

For mer om tilbakebetaling fra Klarna, se https://www.klarna.com/no/kundeservice/hvor-lang-tid-tar-refusjoner/.

Kortbetaling
Betalte du med kort vil pengene tilbakeføres til kortet du benyttet ved bestilling. Transaksjonen vil ta mellom fra 5 – 7 virkedager, men kan avhenge av bank og korttype.

Vipps
Betalte du med Vipps kort vil pengene tilbakeføres til kortet du benyttet i Vipps-app’en ved bestilling. Transaksjonen vil ta mellom fra 5 – 7 virkedager, men kan avhenge av bank og korttype.

Gavekort
Hvis du foretar en retur på et kjøp betalt med gavekort, får du det samme beløpet refundert på det samme gavekortet. Du kan ikke få tilbake penger når varen opprinnelig var kjøpt med et gavekort.

Dersom du foretar en retur på en ordre som er betalt med både gavekort og et annet betalingsmiddel, som for eksempel Klarna eller Vipps, vil vi først tilbakebetale til dette betalingsmiddelet. Deretter refunderes det resterende beløpet til det samme gavekortet.

Tilstand

Produktene er gradert basert på utseende. Extndit sikrer at produktet har bestått en grundig kvalitetskontroll slik at det fungerer som den skal.