Vilkår for pant

  • Avsender bærer selv risikoen for innsendelse av sitt produkt, herunder; skader oppstått i transport, tapte sendinger, andre avvik i leddet fra avsender til mottaker.
  • Verdien presentert er tentativ, ikke endelig. Prisen kan justeres basert på endelig undersøkelse av produktet. Fraktkostnad for innsendelse (79-129 NOK) vil trekkes fra endelig utbetalingsbeløp.
  •  Avsender er selv ansvarlig for å fjerne sensitiv data på produktet før innsendelse til Extndit AS. Innhold vil slettes via annerkjent dataslettingsverktøy, uten at Extndit AS er ansvarlig for data som går tapt.
  • Innsender bekrefter at produktet er fri for heftelser eller stjålet ved innsendelse.

Innsender bekrefter, ved innsendelse av sitt produkt, at vilkårene ovenfor er akseptert.

Tilstand

Alle produkter er fungerende og er gradert basert på utseende. Extndit sikrer at produktet har bestått en grundig kvalitetskontroll slik at det fungerer som den skal.  Under ser du beskrivelse av våre ulike tilstander: