Pant din brukte elektronikk

Les mer om hvorfor du bør pante inn din brukte elektronikk hos Extndit.

Hvorfor pante inn brukt elektronikk hos Extndit

Miljøvennlighet

Elektronikkavfall er et av de raskest voksende avfallsproblemene i verden. Mange elektroniske apparater inneholder farlige materialer som bly, kvikksølv og kadmium, som kan forurense jord og vann dersom de ikke behandles riktig. Ved å pante inn elektronikken hos oss, sikrer du at disse materialene blir håndtert på en miljøvennlig måte. Vi sørger for at komponentene enten blir resirkulert eller gjenbrukt, noe som reduserer behovet for å utvinne nye råmaterialer og minsker miljøbelastningen.

Sirkulær økonomi

Ved å pante inn brukte elektroniske enheter bidrar du til en sirkulær økonomi. Dette forlenger produktenes levetid og reduserer avfallsmengden. I stedet for å ende opp som avfall, får produktene en ny sjanse hos nye eiere.

Personlig økonomi

Når du paner elektronikk hos oss, kan du få økonomisk kompensasjon for dine brukte enheter. Dette kan være i form av penger til din bankkonto eller kreditt til å kjøpe nye produkter, f.eks. litt nyere brukt telefon på nettbutikken vår. Det er en vinn-vinn situasjon: du får en økonomisk fordel samtidig som du bidrar til å redusere elektronisk avfall.

Sikkerhet

Vi sørger for at all data blir slettet sikkert fra enhetene før de blir videresolgt eller resirkulert. Dette beskytter ditt privatliv og sørger for at ingen sensitive opplysninger faller i feil hender. Våre dataslettingssystemer innehar internasjonal ADISA-standard, og vi er også sikkerhetsklarert av en av Norges største offentlige etater.

Enkel prosess

Panting hos oss er en enkel og brukervennlig prosess. Du trenger bare å registrere enheten din i vår panteportal, få en estimert verdi, og sende eller levere den med den frankerte etiketten som blir sendt deg. Vi tar oss av resten, noe som gjør det praktisk for deg å kvitte deg med uønskede enheter på en ansvarlig måte.

Alt i alt er panting av brukt elektronikk hos Extndit en smart og ansvarlig handling. Det bidrar til å beskytte miljøet, støtter en bærekraftig økonomi, gir økonomiske fordeler, ivaretar sikkerheten din og er en enkel løsning på et voksende problem.

PS: Finner du ikke produktet ditt i panteportalen vår, send oss en epost på [email protected] så tar vi kontakt med deg for å se om vi kan løse det utenfor portalen.

Extndit: En verdifull partner for forhandlere i bedriftssegmentet

I dagens konkurranseutsatte marked er det essensielt for forhandlere av ny elektronikk å tilby mer enn bare produkter; de må også tilby verdi. En av måtene å tiltrekke og beholde bedriftskunder på er å fremheve restverdien på brukt elektronikk. Her spiller Extndit en nøkkelrolle som en strategisk partner.

Restverdiens betydning i bedriftssegmentet

For bedriftskunder, som ofte har store mengder elektronikk i sirkulasjon, er restverdien på brukte enheter en kritisk faktor. Ved å samarbeide med Extndit, kan forhandlere tilby en bærekraftig og økonomisk fordelaktig løsning for håndtering av utgått utstyr. Dette er ikke bare en miljøvennlig praksis, men det representerer også betydelige kostnadsbesparelser for bedrifter.

Extndits rolle i verdikjeden

Extndit tilbyr en strukturert og profesjonell tilnærming til håndtering av brukt elektronikk. Gjennom sitt pant- og resirkuleringsprogram, sørger Extndit for at alle elektroniske enheter blir behandlet på en ansvarlig måte. Dette inkluderer sikker datasletting, reparasjon og videresalg, eller resirkulering av materialer. For forhandlere betyr dette at de kan gi kundene en klar og enkel vei til å maksimere verdien av deres brukte enheter.

Økt konkurransekraft

Ved å inkludere Extndits tjenester i deres tilbud, kan forhandlere styrke sin konkurransekraft. Bedriftskunder ser etter pålitelige partnere som ikke bare kan levere ny teknologi, men som også kan bidra til deres bærekraftsmål og økonomiske effektivitet. Med Extndit som partner, kan forhandlere tilby en komplett løsning som inkluderer både forsyning av ny teknologi og ansvarlig avhending av gammelt utstyr.

Økonomiske fordeler

For bedrifter kan de økonomiske fordelene ved å bruke Extndits tjenester være betydelige. Gjennom pant- og gjenbruksprogrammer kan bedrifter få tilbake en betydelig del av investeringen i deres utstyr, noe som kan reinvesteres i ny teknologi. Dette bidrar til en mer bærekraftig finansiering av deres teknologibehov.

Miljøansvar og omdømme

Forhandlere som samarbeider med Extndit kan også fremheve sitt miljøansvar. I en tid hvor bærekraft blir stadig viktigere, kan dette være en avgjørende faktor for å vinne nye kunder. Bedrifter ønsker å samarbeide med leverandører som deler deres verdier om miljøvern og bærekraft. Ved å tilby en løsning som inkluderer ansvarlig håndtering av elektronikkavfall, kan forhandlere bygge et sterkere, mer bærekraftig merkevareimage.

Enkel implementering og brukervennlighet

Extndit gjør det enkelt for forhandlere å integrere deres tjenester i sitt eksisterende tilbud. Med en brukervennlig plattform og enkle prosesser for registrering og panting av utstyr, kan forhandlere raskt og enkelt tilby dette som en tilleggstjeneste til sine kunder. Dette krever minimalt med administrativt arbeid fra forhandlernes side, samtidig som det gir maksimal verdi til kundene.

Konklusjon

Extndit er en verdifull partner for forhandlere som ønsker å styrke sitt tilbud til bedriftsmarkedet. Gjennom fokus på restverdi, miljøansvar og økonomiske fordeler, kan forhandlere skille seg ut i et konkurranseutsatt marked. Samarbeid med Extndit gir forhandlere muligheten til å tilby en helhetlig løsning som møter bedriftskunders behov for både ny teknologi og ansvarlig håndtering av brukt utstyr. Dette gir ikke bare umiddelbare økonomiske fordeler, men også et langsiktig konkurransefortrinn.

Tilstand

Alle produkter er fungerende og er gradert basert på utseende. Extndit sikrer at produktet har bestått en grundig kvalitetskontroll slik at det fungerer som den skal.  Under ser du beskrivelse av våre ulike tilstander: