Er det en risiko for at jeg finner andres innhold på en brukt laptop jeg kjøper?

Laptop Slettet

Når du kjøper en brukt laptop hos Extndit, kan du være trygg på at enheten er grundig klargjort og sikret. Vi forstår viktigheten av datasikkerhet og personvern, og derfor benytter vi Adisa-godkjent programvare for å slette all tidligere data på enhetene vi selger. Adisa (Asset Disposal and Information Security Alliance) er en anerkjent standard for […]

Kommer brukte laptoper ferdig oppsatt?

Brukt Laptop

Når du kjøper en brukt laptop hos oss, får du ikke bare en maskin som er grundig renset og klargjort, men også en enhet som er ferdig oppsatt med den opprinnelige versjonen av Windows som fulgte med maskinen. Vi forstår at det kan være tidkrevende og komplisert å sette opp en ny laptop, og derfor […]

Tilstand

Alle produkter er fungerende og er gradert basert på utseende. Extndit sikrer at produktet har bestått en grundig kvalitetskontroll slik at det fungerer som den skal.  Under ser du beskrivelse av våre ulike tilstander: